top of page

פקודות המסחר בבורסה- המדריך המלא

 

לפניכם מאמר מפורט המספק הסבר מעמיק על סוגים שונים של פקודות מסחר בבורסה, לרבות פקודות מסחר משולבות ומקצועיות, וכיצד סוחרים יכולים ללמוד עליהן באופן מקצועי במכללת טלנירי:

מסחר בבורסה כרוך במספר סוגי פקודות שסוחרים יכולים להשתמש בהם כדי לבצע עסקאות קנייה או מכירה. הבנת סוגים שונים של פקודות מסחר וכיצד הן פועלות חיונית לסוחרים ליישם ביעילות את אסטרטגיות המסחר שלהם ולהשיג את יעדי ההשקעה שלהם. בנוסף לפקודות השוק וההגבלה הבסיסיות, ישנן גם פקודות מסחר משולבות ומקצועיות המציעות פונקציונליות מתקדמות לסוחרים המחפשים טכניקות מסחר מתוחכמות יותר.

פקודות מרקט Market: פקודות שוק הן הסוג הפשוט ביותר של פקודות מסחר. כאשר סוחר מבצע הזמנת שוק, הוא מורה לברוקר שלו לקנות או למכור נייר ערך במחיר הטוב ביותר הזמין בשוק. פקודות השוק מבוצעות באופן מיידי, והסוחר מקבל את מחיר השוק הנוכחי עבור נייר הערך. פקודות שוק מתאימות כאשר סוחרים רוצים לבצע עסקה במהירות ואינם מודאגים מהמחיר המדויק בו מתבצעת העסקה. עם זאת, חשוב לציין שמחיר הביצוע בפועל עשוי להיות שונה ממחיר השוק הנוכחי עקב תנודות המחירים ותנאי השוק.

פקודות לימיט LIMIT: פקודות מסחר המציינות מחיר מסוים או טוב יותר בו סוחר רוצה לקנות או למכור נייר ערך. כאשר סוחר מבצע הוראת הגבלה, הוא מורה לברוקר שלו לבצע את המסחר רק אם מחיר השוק מגיע למחיר הגבול שצוין או טוב יותר. פקודות הגבלה מאפשרות לסוחרים לקבל שליטה רבה יותר על מחיר הביצוע, מכיוון שהם יכולים לקבוע מחיר ספציפי שבו הם מוכנים לקנות או למכור נייר ערך. עם זאת, אין ערובה לכך שתבוצע הוראת הגבלה, שכן היא תלויה בשאלה האם מחיר השוק מגיע למחיר הגבלה הנקוב.

פקודות עצירת הפסד (סטופ לוס): פקודות עצירה, הידועות גם בשם פקודות סטופ-לוס, הן פקודות מסחר המופעלות כאשר מחיר השוק של נייר ערך מגיע לרמה מסוימת, המכונה מחיר עצירה. לאחר הגעה למחיר העצירה, ההזמנה מומרת להוראת שוק ומבוצעת במחיר הטוב ביותר הזמין בשוק. ניתן להשתמש בפקודות עצור כדי להגביל הפסדים על ידי מכירה אוטומטית של נייר ערך כאשר מחירו יורד לרמה מסוימת, או כדי ללכוד רווחים פוטנציאליים על ידי רכישה אוטומטית של נייר ערך כאשר מחירו עולה לרמה מסוימת. פקודות עצירה הן כלי פופולרי לניהול סיכונים עבור סוחרים, מכיוון שהן עוזרות לצמצם הפסדים ולהגן על הרווחים.

פקודות סטופ-לימיט Stop Limit: פקודות סטופ-לימיט הן שילוב של פקודות עצור ופקודות הגבלה. יש להם גם מחיר עצירה וגם מחיר הגבלה. כאשר מגיעים למחיר העצירה, ההזמנה מומרת להוראת לימיט ומבוצעת במחיר הגבלה שצוין או טוב יותר. פקודות סטופ לימיט מספקות שליטה רבה יותר על מחיר הביצוע בהשוואה לפקודות עצירה רגילות, שכן סוחרים יכולים לקבוע את המחיר המדויק שבו הם רוצים שההזמנה תתבצע. עם זאת, עדיין קיימת אפשרות שההזמנה לא תתבצע אם מחיר השוק לא יגיע למחיר הגבול הנקוב.

פקודות עצירה נגררת (טריילינג סטופ) Trailing Stop: פקודות עצירה נגררות הן סוג של פקודת עצירה שנועדה להתאים אוטומטית את מחיר העצירה ככל שמחיר השוק של נייר ערך נע לטובת הסוחר. פקודות עצירה נגררות משמשות כדי לנעול רווחים או להגביל הפסדים על ידי התאמת מחיר העצירה ביחס לתנועת המחיר של נייר הערך. לדוגמה, ניתן לקבוע פקודת עצירה נגררת באחוז נגרר של 5%, ובמידה ומחיר נייר הערך יעלה ב-5%, מחיר העצירה יותאם אוטומטית ל-5% מתחת למחיר השוק הנוכחי. פקודות עצירה נגררות מספקות דרך דינמית לנהל סיכונים ולהגן על רווחים בסביבת שוק משתנה.

פקודות מסחר משולבות: פקודות מסחר משולבות הן פונקציות מסחר מתקדמות המוצעות על ידי פלטפורמות תיווך מסוימות. פקודות אלו מאפשרות לסוחרים ליישם אסטרטגיות מסחר מורכבות הכוללות מספר הזמנות ותנאים

פקודות One-Cancels-the-Other (OCO): פקודות OCO הן סוג של פקודות מסחר משולבות המאפשרות לסוחרים לבצע שתי פקודות במקביל, עם הוראה שכאשר הזמנה אחת מבוצעת, הפקודה השנייה תבוטל אוטומטית. סוג זה של פקודה משמש ליישום שתי אסטרטגיות מסחר נפרדות בו-זמנית, כאשר ביצוע אסטרטגיה אחת מבטל את השנייה באופן אוטומטי. לדוגמה, סוחר יכול לבצע הוראת הגבלת קנייה והוראת עצירת מכירה בו-זמנית על אותו נייר ערך, עם הוראה שאם תבוצע הוראת הגבלת הקנייה, תבוטל הוראת עצירת המכירה, ולהיפך.

פקודות One-Triggers-the-Other (OTO): פקודות OTO הן סוג נוסף של פקודות מסחר משולבות הכוללות ביצוע שתי פקודות בו-זמנית, עם הוראה שכאשר פקודה אחת מבוצעת, הפקודה השנייה תופעל אוטומטית. סוג זה של פקודות משמש ליישום רצף פקודות התלויות זו בזו. לדוגמה, סוחר יכול לבצע הוראת הגבלת קנייה ופקודת מכירה בו-זמנית על אותו נייר ערך, עם הוראה שאם פקודת הגבלת הקנייה תבוצע, תופעל הוראת הגבלת המכירה, ולהיפך.

חשוב לציין שלפקודות מסחר משולבות עשויות להיות סיכונים ומורכבות נוספים בהשוואה לפקודות שוק בסיסיות ולפקודות הגבלה, וסוחרים צריכים להבין היטב את הפונקציונליות והסיכונים הקשורים לפקודות מסוג זה לפני השימוש בהן באסטרטגיות המסחר שלהם.

Icberg Order: בעברית- הזמנות אייסברג, הידועות גם בשם פקודות נסתרות, הן פקודות גדולות המוצגות רק בחלקן בשוק, כאשר החלק הנותר מוסתר מהעין. פקודות אייסברג משמשות סוחרים מוסדיים כדי למנוע השפעה על השוק ולשמור על סודיות. רק חלק קטן מהפקודה גלוי לסוחרים אחרים, בעוד שהחלק הנסתר מתמלא אוטומטית עם ביצועה. פקודות אייסברג משמשות בדרך כלל בעסקאות בלוק גדול.

פקודות Dark Pool Level 3: פקודות Dark Pool הן פקודה שאינן מוצגות בשוק הציבורי ומבוצעות באופן פרטי בתוך מאגר חשוך, שהיא רשת מסחר אלקטרונית פרטית. פקודות הדארק פול משמשות סוחרים מוסדיים למסחר אנונימי בהיקפים גדולים מבלי לחשוף את כוונות המסחר שלהם לשוק הרחב. הדארק פול Level3 מספקות לסוחרים השפעה מופחתת על השוק וסודיות מוגברת.

פקודות מסחר מקצועיות: פקודות מסחר מקצועיות הן סוגי פקודות מיוחדות הזמינות בדרך כלל לסוחרים מנוסים ולמשקיעים מוסדיים. פקודות אלו נועדו לספק פונקציונליות מתקדמות וגמישות לסוחרים מקצועיים הדורשים טכניקות מסחר מתוחכמות. כמה דוגמאות לפקודות מסחר מקצועיות כוללות פקודות אייסברג, המאפשרות לסוחרים לבצע פקודות גדולות במרווחים קטנים ונסתרים כדי להימנע מהשפעה על השוק, ופקודות מילוי או וביצוע (FOK), המחייבות לבצע את ההזמנה כולה באופן מיידי או לבטל.
למד על הזמנות מסחר באופן מקצועי במכללת טלנירי:

מכללת טלנירי היא המכללה המקצועית ביותר בישראל המספקת הכשרה לסוחרים ומשקיעים. המכללה מספקת קורסים מקיפים המכסים היבטים שונים של מסחר, לרבות סוגים שונים של פקודות מסחר, ניהול סיכונים, ניתוח פידומנטלי וטכני ועוד. סטודנטים במכללת טלנירי יכולים לצפות ללמוד על המורכבויות של פקודות מסחר שונות, הפונקציונליות שלהן וכיצד ניתן להשתמש בהן ביעילות באסטרטגיות מסחר שונות.

תכנית הלימודים במכללת טלנירי נועדה לספק הכשרה מעשית, מעשית, עם דוגמאות מהעולם האמיתי ותיאורי מקרה. לסטודנטים תהיה הזדמנות לצבור ניסיון מעשי באמצעות סימולציות של סביבות מסחר וללמוד ממדריכים מנוסים שיש להם הבנה עמוקה של השווקים הפיננסיים.

מכללת טלנירי מספקת גם גישה לכלי מסחר ופלטפורמות חדשניות, המאפשרות לסטודנטים להתאמן בשימוש בסוגים שונים של פקודות מסחר בסביבת מסחר מציאותית.

בנוסף ללמידה על ההיבטים הטכניים של פקודות מסחר, סטודנטים במכללת טלנירי יוכשרו גם בטכניקות ניהול סיכונים, פסיכולוגיית מסחר ומיומנויות חיוניות נוספות למסחר מוצלח. תכנית הלימודים המקיפה במכללת טלנירי מכשירה את הסטודנטים בידע ובכישורים הדרושים כדי לנווט במורכבות הבורסה וליישם אסטרטגיות מסחר אפקטיביות תוך שימוש בסוגים שונים של פקודות מסחר.

לסיכום, הבנת הסוגים השונים של פקודות מסחר בשוק המניות, כולל פקודות מסחר משולבות ומקצועיות, היא חיונית לסוחרים ליישם ביעילות את אסטרטגיות המסחר שלהם ולהשיג את יעדי ההשקעה שלהם. מכללת טלנירי מעניקה השכלה והכשרה מקצועית לסוחרים, ומציעה קורסים מקיפים המכסים היבטים שונים של מסחר, לרבות סוגים שונים של פקודות מסחר, ומכשירה את הסטודנטים בידע ובכישורים הדרושים כדי להצטיין בעולם הדינמי של מסחר במניות.

 
 
 
Group 1035@2x.png

לייעוץ חינם השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

פנייתך התקבלה בהצלחה

bottom of page