top of page
Vector-Smart-Object.png

 מבצע ללקוחות

sigma-logo.png

לקוחות סיגמא זוכים להטבה מיוחדת!

2 קורסים במתנה! 

קורס מבוא למסחר והשקעות + קורס לבחירה אישית! בנוסף, הטבה של הנחה בשיעור 60% משווי הקורסים.

ALPHA 4.png

 מפגש 1:  מבוא למסחר בשוק ההון

 • מטרות הקורס ותחום המסחר במניות

 • סוגי הפעילים וטווחי המסחר

 • השוואה בין השקעה למסחר במניות

 • כיצד פועלת הבורסה? איך נקבע מחיר המניה

 • דוגמה ראשונית לאיתור וניהול מניה

 • מאפייני הבורסה

 • מסחר בשורט- הדרך להרוויח בתקופת ירידות

 • היכן נמצא הסיכון, כיצד מגדירים אותו

 מפגש 2: המסחר במניות- חוקי עבודה

 • סוגי העסקאות- לונג ושורט      

 • הבורסות האמריקאיות-מאפיינים ודרכי עבודה

 • זמני פעילות הבורסה

 • מדדי השוק העיקריים

 • מספרים עגולים, כמויות מסחר, סיכון

 • גרפים ככלי לקבלת החלטות-טווחים והגדרות

 • גרף נרות יפניים- סוגי נרות ושימושים 

 • סוגי המניות בהן נסחר- מחיר, מחזור, תנודתיות 

 • הטריגר- הגדרת רעיון המסחר

 • פערי מחירים- גאפים, סגירת גאפים

 מפגש 3: הכרת מערכת המסחר

 

 • הכרת מערכת המסחר

 • התקנת המערכת והתאמתה

 • שימוש בגרפים במערכת המסחר

 • הכרת הפקודות הבסיסיות 

 • פקודות מתקדמות ומתוחכמות 

 • תרגול פקודות המסחר

 • שימוש בפקודת הגנה

 • תרגול המסחר בזמן אמת 

 מפגש 4: מבוא לניתוח טכני

 • מבוא לניתוח טכני- שיטתו של דאו 

 • מהי מגמה, הגדרה, זיהוי, טווחי זמן

 • מגמת עליה/מגמת ירידה

 • זיהוי סיום המגמה ומשמעותה

 • תמיכה והתנגדות 

 • פריצה ושבירה, ריטסט

 • תרגול ניתוח טכני

 • חזרה על פקודות המסחר

 

מפגש 5: רעיונות מסחר

 • שימוש בקווי תמיכה והתנגדות

 • תיקון טכני וסיומו

 • תצורות טכניות

 • תבנית היפוך

 • ניהול יומן מסחר

 • תרגול בניית רעיון המסחר ללונג ושורט

 • תרגול רעיונות מסחר

 • תרגול המסחר בזמן אמת

 

מפגש 6: אינדיקטורים טכניים ומתנדים

 • סדרת פיבונאצ'י- שימושים

 • ממוצעים נעים לטווחים שונים

 • אינדיקטורים טכניים ומתנדים

 • תרגול אינדיקטורים ומתנדים

 • תרגול מערכת המסחר 

 • תרגול המסחר בזמן אמת

מפגש 7: איתור מניות ובניית רעיון מסחר

 • פרמטרים בבחירת המניה

 • איתור מניות למסחר

 • שימוש במערכת איתור מניות

 • בניית רעיון מסחר מלא

 • תרגול רעיונות המסחר במערכת המסחר

 • תרגול המסחר בזמן אמת

 


 מפגש 8: ניהול עסקה 

 • הגדרת פקודת הגנה

 • הגדרת יעדי רווח

 • ניהול פעיל של עסקה

 • הוספת כמויות 

 • הגדרת סיכון/סיכוי 

 • סיסטמיים לניהול עסקה

 • סיום יום המסחר בהיבט ניהול העסקה

 • תרגול ניהול העסקה

 • תרגול רעיון מסחר וניהול העסקה

 • תרגול המסחר בזמן אמת
   

 מפגש 9: הודעות שוק וסקטורים

 • הודעות שוק וחברה

 • זיהוי כיוון השוק ומסחר בגאפים

 • סקטורים וחלוקת השווקים 

 • מסחר במניות קטנות

 • מסחר בתעודת סל 

 • שילוב איתותי המסחר

 • תרגול המסחר בגאפים

 • תרגול המסחר בזמן אמת

 מפגש 10: תרגול בזמן אמת

 • סיכום תהליך איתור רעיון המסחר

 • סיכום תהליך ניהול העסקה

 • מסחר בהנפקות

 • תרגול בזמן אמת 

 • סיכום הקורס

Bill

קורס כסף

מה נלמד?

מהו כסף וכיצד הוא מיוצר, ההיסטוריה של הכסף, הבנק המרכזי ושיטת הבנקאות ברזרבה חלקית.

Bills and Coins

קורס מטבע חוץ

מה נלמד?

מהו מטבע חוץ? כיצד פועל שוק המטבעות הבינ"ל? כיצד שערי המטבעות משפיעים על המשקיעים? מה ההבדל בין ייסוף לפיחות במטבע? אלו גורמים משפיעים על שערי המטבעות?

shutterstock_666435211.jpg

קורס אג"ח להמרה

מה נלמד?

אגרות חוב שניתן להמיר אותן למניות רגילות של החברה המנפיקה. מהי פרמיית המרה מיידית? מהו שווי מנייתי של אגרת חוב להמרה? מה ההבדל בין מסלול ההמרה (מנייתי) למסלול הפדיון (אג"חי)?

Container Ship

קורס סחורות

מה נלמד?

כיצד ניתן לשלב בסחורות בתיק ההשקעות? מהם סוגי הסחורות השונים להשקעה? כיצד מחירי הסחורות משפיעים על האינפלציה והצמיחה? האם הזהב ונפט משמשים כנכסים פיננסים?

shutterstock_582503356.jpg

קורס מבוא למסחר והשקעות

מה נלמד?

היצע מול ביקוש, הכנסה הונית או פירותית, מהי תשואה מצטברת וכיצד ניתן לנצל אותה בתיק השקעות? מה הקשר בין תשואה לסיכון? מהם נכסים, מכשירים, מוצרים ונכסים פיננסים חסרי סיכון? כיצד לקרוא גרפים ולהבין את ספר הפקודות? מה ההבדל בין פקודות שוק להגבלת שער?

Analysing data

קורס אינפלציה

מה נלמד?

מהי אינפלציה וכיצד היא משפיעה על שוק ההון? מהי דפלציה וכיצד היא משפיעה על השוק ההון? מה ההבדל בין ערך ריאלי לנומינלי? ההבדל בין פיחות לייסוף בשער המטבע? מהו מדד המחירים לצרכן?

shutterstock_1862478661.jpg

קורס אגרות חוב

מה נלמד?

מהן אגרות חוב? תשואה לפדיון, תשואה מול סיכון, טווח לפדיון, כיצד מחושב מחיר האג"ח, ערך מתואם, מק"מ – מלווה קצר מועד, אג"ח ממשלתיות , אג"ח קונצרנייות, מדיניות תשלום האג"ח, דרוג האג"ח, הנפקה, מח"מ – משך חיים ממוצע, צפי הריבית, צפי האינפלציה.

shutterstock_301617425.jpg

קורס נגזרים

מה נלמד?

מהן אופציות, ומה ההבדל בינן לבין אופציות מעו"ף? מה ההבדל בין אופציות אמריקאיות לאירופאיות? מהם סוגי האופציות השונים? מהו מחיר המימוש וכיצד מתמחרים אופציות? מהם חוזים עתידיים? במה ניתן לסחור בחוזים עתידיים? מה ההבדל בין חוזי FUTURE ל-?FARWARD מהם חוזי הפרשים?

shutterstock_1165586542.jpg

קורס שוק ההון

מה נלמד?

שוק ההון והגופים המוסדיים הפועלים בו, ניירות ערך וכיצד הם מונפקים, כיצד פועלת הבורסה בתל אביב ומהן בורסות העולם החשובות.

Analyzing Data

קורס ריבית

מה נלמד?

מהי ריבית וכיצד היא משפיעה על שיקולי ההשקעה של המשקיעים ועל שער המטבע? מהן סוגי הריבית? מהי מדיניות מוניטרית, וכיצד מחשבים ערך נוכחי ועתידי?

Stock Charts in the Newspaper

קורס מניות

מה נלמד?

מהי מניה? מהם סוגי המניות השונים? כיצד מחשבים שווי שוק של חברה? מה ההבדל בין הון מניות רשום למונפק? מהו דיבידנד ומיהם בעלי העניין והשליטה בחברות ציבוריות? מהם מדדי מניות וכיצד הם מייצגים את שוק המניות? מהי חלוקת שוק המניות על פי ענפים ותעשיות?

Investment Chart

קורס קרנות השקעה

מה נלמד?

מהן קרנות נאמנות? כיצד מחשבים את שווי יחידות ההשתתפות? מהן סוגי קרנות הנאמנות השונים? מה ההבדל בין קרנות מתמחות לקרנות מחקות או קרנות אינדקס? מה ההבדל בין קרנות סל (ETF ) לתעודות סל (ETN)? מהן קרנות גידור?

contact
Group 1035@2x.png

לקבלת קורס מבוא למסחר והשקעות + קורס לבחירה אישית!
 

ההודעה נשלחה בהצלחה!

College_NoBG.png

ירושלים, יום שלישי 27.1 

הרשמה מלאה

שעות: 18:00 עד 21:00 , ימי שלישי

כתובת:  רוממה 

ירושלים , יום רביעי 18.1 כ"ה בטבת

הרשמה מלאה

שעות: 18:00 עד 21:00 , ימי רביעי

כתובת: 

Add a Title

הרשמה מלאה

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Add a Title

הרשמה מלאה

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

bottom of page