top of page

מתנד פיבונאצ'י: כלי רב עוצמה למסחר בבורסה

שוק המניות יכול להיות סביבה מורכבת ומאתגרת לניווט, עם אינדיקטורים וכלים טכניים שונים העומדים לרשות הסוחרים כדי לעזור להם לקבל החלטות מסחר מושכלות. כלי כזה שצבר פופולריות בקרב סוחרים הוא מתנד פיבונאצ'י, אינדיקטור טכני רב עוצמה שיכול לספק תובנות חשובות לגבי מגמות שוק והיפוכי מחירים פוטנציאליים.

על שמו של המתמטיקאי האיטלקי המפורסם ליאונרדו פיבונאצ'י, שהציג את רצף פיבונאצ'י לעולם המערבי, מתנד פיבונאצ'י מבוסס על הרעיון המתמטי של מספרי פיבונאצ'י. רצף פיבונאצ'י הוא סדרה של מספרים שבה כל מספר הוא הסכום של שני המספרים הקודמים, החל מ-0 ו-1 (לדוגמה, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 וכן הלאה. ). מספרי פיבונאצ'י ידועים בתכונותיהם המתמטיות הייחודיות והתרחשותם בתופעות טבע שונות, לרבות בשווקים פיננסיים.

 

מתנד פיבונאצ'י הוא אינדיקטור טכני המשתמש במספרי פיבונאצ'י כדי למדוד את המומנטום של תנועת מחיר המניה. הוא מחשב את ההפרש בין מחיר הסגירה של מניה למחירה בנקודה מסוימת בעבר, בדרך כלל ביום או בשבוע הקודם, ומבטא את ההבדל הזה כאחוז מטווח המחירים של המניה. הערך המתקבל משורטט על גבי גרף, ויוצר ייצוג חזותי של המומנטום של המניה לאורך זמן.

מתנד פיבונאצ'י משמש בעיקר לזיהוי היפוכי מגמה פוטנציאליים במחירי המניות. זה עוזר לסוחרים לזהות מצבים של קניית יתר או מכירת יתר במניה, ומציין מתי עשויה להיות מניה בשל תיקון מחיר או היפוך. המתנד נע בדרך כלל בין -100 ל-100, כאשר ערכים מעל 0 מציינים מומנטום שורי וערכים מתחת ל-0 מציינים מומנטום דובי.

אחד המאפיינים המרכזיים של מתנד פיבונאצ'י הוא היכולת שלו להדגיש רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות בתנועת המחיר של המניה. רמות תמיכה והתנגדות הן אזורים בתרשים המניה שבהם המחיר נוטה להיעצר או להתהפך, מכיוון שהם מייצגים מחסומים פסיכולוגיים וטכניים למחיר המניה. מתנד פיבונאצ'י יכול לעזור לסוחרים לזהות רמות אלו על ידי מדידת גודל תנועת המחיר של המניה וזיהוי רמות מפתח של פיבונאצ'י, שהן רמות הנגזרות מרצף פיבונאצ'י (לדוגמה, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, וכן הלאה. עַל). רמות תיקון אלו יכולות לשמש כרמות תמיכה או התנגדות פוטנציאליות, המצביעות על היכן מחיר המניה עשוי למצוא תמיכה או להיתקל בהתנגדות בתנועת המחיר שלה.

היבט רב עוצמה נוסף של מתנד פיבונאצ'י הוא היכולת שלו לזהות יעדי מחיר פוטנציאליים לתנועת מחיר של מניה. על ידי הקרנת רמות התיקון של פיבונאצי מעבר לטווח המחירים הנוכחי, סוחרים יכולים לזהות יעדי מחיר פוטנציאליים לתנועת מחיר של מניה בעתיד. יעדי מחירים אלה יכולים לספק לסוחרים מידע רב ערך על לאן מחיר המניה עשוי להגיע בתנועתה כלפי מעלה או מטה, ולעזור להם להגדיר יעדי רווח ריאליים או רמות הפסקת הפסד.

ניתן להשתמש במתנד פיבונאצ'י באסטרטגיות מסחר שונות, כולל מעקב אחר מגמות, מסחר במומנטום ומסחר במגמה נגדית. באסטרטגיות בעקבות מגמה, סוחרים משתמשים במתנד כדי לאשר את עוצמת מגמת המחיר של המניה ולהיכנס או לצאת מעסקאות בהתאם. באסטרטגיות מסחר מומנטום, סוחרים משתמשים במתנד כדי לזהות מצבים של קניית יתר או מכירת יתר ולחפש היפוך מחירים פוטנציאליים. באסטרטגיות מסחר נגד מגמה, סוחרים משתמשים במתנד כדי לזהות היפוכי מגמה פוטנציאליים ולנקוט עמדות מנוגדות כדי לנצל את תיקוני המחירים או היפוכים.

חשוב לציין שכמו כל אינדיקטור טכני, מתנד Fibonacci אינו כלי עצמאי ויש להשתמש בו בשילוב עם טכניקות ניתוח טכניות ויסודיות אחרות לניתוח שוק מקיף המופיעים בהכשרות במכללת טלנירי

 
 
bottom of page